zoeken

Besluit

Met in acht name van een aantal ontwerpregels kan vrijwel elk uitkragend bouwdeel met een thermische onderbreking verankerd worden. En dit op een bouwfysisch correcte manier. Condens- en schimmelvorming worden daarmee uitgesloten. De toepassing van thermische onderbrekingen hebben bovendien een positief effect op het K- en E-peil.