zoeken

Bouwknopen en Passief Bouwen

Passief Bouwen is een ontwikkeling waarbij het energieverbruik voor ruimteverwarming en -koeling zo veel mogelijk wordt beperkt; stap 1 van de Trias Energetica. Kenmerkend voor het Passief Bouwen zijn de hoge warmteweerstanden van de (isolatie)materialen, drievoudige beglazing en een hoge mate van luchtdichtheid. De detaillering van de bouwknopen speelt daarnaast een grote rol; bij Passief Bouwen wordt sterk aangeraden om koudebrug vrij te ontwerpen.

Bij Passief Bouwen wordt, in het bij voorkeur compacte ontwerp, slim gebruik gemaakt van de zon door de oriëntatie van het gebouw. De zon wordt in de winter binnen gelaten waardoor de behoefte om te verwarmen wordt beperkt, in de zomer wordt de zon geweerd (oversteek / zonwering) om oververhitting te voorkomen. Om het warmteverlies als gevolg van ventilatie zo veel mogelijk te beperken wordt er gebalanceerde ventilatie met warmteterugwinning toegepast.