zoeken

Energetisch: invloed Isokorb® op K- en E-peil

Veronderstel een meergezinswoning met op het gelijkvloers een AOR (aangrenzende onverwarmde ruimte) en op de verdiepingen telkens één woonunit per verdieping. Het gebouw is een rijwoning, beide zijgevels zijn volledig ingesloten tussen naastliggende woningen.

Seite_37_Bild_15

Afbeelding 15: Voorzijde van de meergezinswoning.

Het gebouw heeft zes lineaire bouwknopen door de aanwezigheid van zes balkons (drie op de voorgevel en drie op de achtergevel). Eventuele andere bouwknopen worden achterwege gelaten. De balkons worden opgehangen via Schöck Isokorb® elementen over tweederde van de lengte van het balkon. Het resterende deel wordt met XPS-isolatie (8 cm) uitgevuld.

Resultaten EPB-software
Het K- en E- peil van de meergezinswoning is uitgerekend op drie manieren:

  • Methode C: forfaitaire toeslag van 10 K-punten;
  • Methode B: bouwknopen volgens waarde bij ontstentenis Ψwbo + forfaitaire toeslag van 3 K-punten;
  • Methode B: bouwknopen volgens numeriek berekende waarde Ψe + forfaitaire toeslag van 3 K-punten.

Het gebouw heeft één gezamenlijk K-peil en elke woonunit (app. 1, app. 2 en app. 3) heeft zijn eigen E-peil.

Seite_38_Tabelle_4

Tabel 4: Aansluiting van een balkon op de gevel.

Methode C is de meest nadelige situatie, daar hier de hoogste waarden voor het K- en E-peil worden bereikt. Het is aan te raden methode B toe te passen, waarbij rekening gehouden wordt met de bouwknopen. Bij het invoeren van de effectieve psi-waarde is het effect van het Schöck Isokorb® element in rekening gebracht, waarbij betere resultaten worden bekomen dan bij het toepassen van de waarde bij ontstentenis.

De invloed van het E-peil is sterk afhankelijk van de compactheid, technieken en de hoeveelheid bouwknopen per appartement.

In dit voorbeeld voldoet zowel methode C als methode B Ψwbo. Wanneer een beter K- en/of E-peil gewenst is, blijkt dat methode B Ψeffectief een betere oplossing biedt. Het in rekening brengen van de effectieve warmteverliezen van de bouwknoop met het Schöck Isokorb® element zorgt ervoor dat er nog enkele K- en E- punten gewonnen kunnen worden. In dit geval bedraagt de winst één à twee E-punten en drie K-punten.