zoeken
Schöck Combar® - glasvezelwapening in gevelbouw, waterwerken en havengebieden

Gevels, waterwerken & havengebieden

De meest voorkomende oorzaak van schade in constructies van gewapend beton is de corrosie van de wapening. Dit geldt in het bijzonder voor delen die worden blootgesteld aan natuurelementen en bij chemisch agressieve omgevingen. Doordat Schöck Combar® niet roest, wordt schade als gevolg van corrosievorming voorkomen. Zelfs bij een minimale betondekking zijn geen onderhoud en herstelmaatregelen nodig. De kosten van onderhoud worden hierdoor sterk verminderd en de levensduur van de constructie wordt met het oog op duurzaamheid, aanzienlijk verlengd.

meer

Door de corrosiebestendigheid en de hoge bestendigheid tegen zuren en basen is Schöck Combar® zeer geschikt voor gebruik in (chemisch) agressieve omgevingen. Zoals bij:

  • Oeverbekledingen, kademuren en waterkeringen
  • Gevelelementen
  • Parkeergarages (ook zonder coating)
  • Industriële vloeren
  • Zwembaden
  • waterzuiveringsstations
  • Riolering- en afvalwatersystemen
  • Waterkeringen, stuwen en sluizen