zoeken

Impressum

Schöck België BV
Kerkstraat 108
9050 Gentbrugge
Tel.: +32 9 261 00 70
Fax: +32 9 261 00 71
E-mail: info@schock-belgie.be

Directeur: Raphaël Kieffer

BTW-Nr. BE 0821545161
Ondernemingsnr. 0821545161

Hebt u vragen of suggesties met betrekking tot Schöck België of de inhoud van deze tekst? Op de volgende telefoonnummers/emailadressen helpen we u graag verder:

Marketingservice

Voor het aanvragen van brochures, technische informatie en prijslijsten
Tel.: +32 9 261 00 70
Fax: +32 9 261 00 71
E-Mail: marketing@schock-belgie.be

Pers en media

Voor vragen over publiciteitsactiviteiten bij Schöck
Tel.: +32 9 261 00 70
Fax: +32 9 261 00 71
E-mail: marketing@schock-belgie.be

Techniek

Voor technische vragen over producten van Schöck
Tel.: +32 9 261 00 70
Fax: +32 9 261 00 71
E-Mail: info@schock-belgie.be

Centrale bestelservice

Voor bestellingen en offertes
Tel.: +32 9 261 00 70
Fax: +32 9 261 00 71
E-Mail: info@schock-belgie.be

Privacy

De bescherming van uw privé-gegevens staat bij ons voorop en uw bezoek aan onze internetsite dient zo prettig mogelijk te verlopen. Daarom worden uw persoonlijke gegevens alleen opgeslagen bij handmatige invoer en uitsluitend ten behoeve van correspondentie of het doel dat staat aangegeven bij het invoerkader (bijv. aanbesteding). Cookies worden niet gebruikt.

Schöck verwerkt persoonsgebonden gegevens die tijdens een bezoek aan de Schöck-internetsite verkregen worden op de wettelijk voorgeschreven wijze. Onze organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van gegevens worden voortdurend verbeterd, met inachtneming van de industriële normen en de technologische ontwikkeling.

Uw persoonlijke gegevens worden door Schöck uitsluitend na uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan derden. Op verzoek delen wij u indien mogelijk omgaand en volgens de geldende wettelijke bepalingen mee of en welke persoonlijke gegevens van u bij ons zijn opgeslagen. Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de aan ons verstrekte persoonlijke gegevens op elk moment weer te laten verwijderen.

Wij wijzen u er op dat onze internetsites links naar websites van andere aanbieders kunnen bevatten, die niet vallen onder deze verklaring met betrekking tot gegevensbeveiliging.

Informatiebeveiliging

De informatie die wij op de Schöck-internetsites aan u ter beschikking stellen, wordt door Schöck Bauteile GmbH onderhouden, voortdurend gecontroleerd en doorlopend geactualiseerd. Ondanks de meest zorgvuldige en tijdige controle is het niettemin mogelijk dat gegevens inmiddels zijn veranderd. Om die reden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid en geven wij geen garantie voor de actualiteit, volledigheid en juistheid van de op deze site aanwezige informatie en gegevens. Verklaringen met betrekking tot de toekomst zijn onderhevig aan natuurlijke risico’s en onzekerheden. Schöck Bauteile GmbH wijst elke bedoeling of verplichting af om deze op de toekomst gerichte verklaringen bij te werken.

Hetzelfde geldt voor alle websites van andere ondernemingen waarnaar wij per hyperlink verwijzen. De inhoud van andere websites, die door middel van een dergelijke verbinding worden bereikt, kunnen sinds de instelling van de verbinding zijn gewijzigd. Schöck aanvaardt daarom geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de huidige inhoud van dergelijke websites.

Wij behouden ons het recht voor om de op onze internetsites ter beschikking gestelde informatie op elk moment zonder voorafgaand bericht aan te vullen of te wijzigen.

Bronbescherming

Inhoud en samenstelling van de Schöck-internetsites zijn onderworpen aan het auteursrecht en aan andere wetten ter bescherming van geestelijke eigendommen. Reproductie van de op deze pagina’s ter beschikking gestelde informatie of gegevens, bijvoorbeeld het gebruik van teksten, tekstdelen of beeldmaterialen, is alleen toegestaan met voorafgaande toestemming van Schöck Bauteile GmbH. Voor de in het download-gedeelte aangeboden berekeningsprogramma’s gelden telkens de daarbij aangegeven disclaimers en licentieovereenkomsten.

Copyright Schöck Bauteile GmbH.