zoeken
Schöck Combar® - glasvezelwapening in industriebouw en energiecentrales

Industriebouw en energiecentrales

Bij transformator- en inductiespoelen voor elektriciteitscentrales, transformatorstations en de zware industrie (bijv. staal- en aluminiumsmelterijen, etc.) komen vaak hoge elektrische stromen voor. Deze veroorzaken in het wapeningsstaal van betonwanden in de nabijheid inductiestromen. Hierdoor kan de wapening verhit raken en aan treksterkte verliezen. Om dit te vermijden moeten gewapende betonnen wanden op een veilige afstand van de spoelen geplaatst worden. Schöck Combar® wapening geleid geen elektromagnetische stroom en ongevoelig voor het fenomeen van inductiestromen. Hierdoor kunnen met Schöck Combar® gewapende funderingen, vloeren en wanden in de onmiddellijke omgeving van transformator- en inductiespoelen gebouwd worden. Een oplossing die tot een aanzienlijke reductie van de bouw- en exploitatiekosten leidt.

meer

Schöck Combar® is niet elektromagnetisch geleidend en daarom bij uitstek geschikt voor de bouw van behuizingen en fundamenten van transformatoren en inductiespoelen, bijvoorbeeld in:

  • Schakelkasten
  • Staalindustrie
  • Aluminiumsmelterijen
  • Chemische- en petrochemische industrie
  • Elektriciteit centrales
  • Verdeelstations in het hoogspanningsnet