zoeken
Teaserbild-Variante-Blau.svg

Schöck Isokorb®Diversiteit vraagt om ordening

Wij willen optimale ondersteuning bieden bij uw bouwprojecten. Om de groeiende verscheidenheid aan producttypes te structureren, introduceren wij daarom nieuwe typeaanduiding voor het gehele Schöck Isokorb® productgamma. Tegelijkertijd maken we ons productportfolio geschikt voor de digitale toekomst.

Een opvallende verandering is dat we vanaf nu gaan werken met Isokorb® “modellen”. Door het invoeren van modellen helpen we u eenvoudiger de weg te vinden in ons uitgebreide assortiment.

Om de verandering makkelijk te maken, leggen we de opbouw van de nieuwe benamingen hier in detail uit. De nieuwe namen gelden voor nieuwe bouwprojecten vanaf februari 2020.

meer
De nieuwe namen eenvoudig vinden

Om de invoering van de nieuwe namen makkelijker te maken, bieden wij u onderstaand een conversietool aan. U geeft hier de oude naam in (tenminste 3 tekens) en de tool genereert automatisch de nieuwe naam voor u.

Code Scheme Old
Code Scheme Old
Voer minimaal drie tekens in. Bijvoorbeeld: KXT20E. U krijgt nu verschillende suggesties te zien waaruit u gemakkelijk kunt kiezen.
Korte naam

Naast de lange naam, kunt u nu ook de vetgedrukte korte naam gebruiken voor bestellingen of binnen uw software:

Isokorb® XT type K-E-M2-V1-REI120-CV35-H200-L500-3.0

Geldigheid oude naam

Voor reeds geplande bouwprojecten, kunt u natuurlijk nog gebruik blijven maken van de oude benamingen. Voor nieuwe projecten vanaf februari 2020 worden de nieuwe benamingen gebruikt in onze documentatie en offertes.

In de toekomst zal de modelaanduiding een integraal onderdeel vormen van alle Schöck Isokorb® types. De bijbehorende afkorting wordt altijd voor het woord ‘’type’’ geplaatst.


Voorbeeld:
Isokorb® XT type K-E-M2-V1-REI120-CV35-H200-L500-3.0

Het basistype

De afkortingen voor de basistypen zijn - op vier na - gelijk gebleven. Bent u al bekend met Schöck Isokorb®? Dan zult u de basistypen al snel herkennen.

Schöck Isokorb® type KST gaat vanaf nu type S voor “Staal” heten. Een van de voordelen van het product ligt in de modulaire opbouw ervan. Dit werd in de oude benaming onvoldoende aangeduid. We hebben daarom de structuur van de productgroep gewijzigd en besloten om deze te hernoemen naar type S, met de modules S-N en S-V. 

Deze logica hebben we ook doorgevoerd voor de beton-staal verbindingen, voorheen type KS en type QS. Ook hier zal S voor “Staal” worden gebruikt. Deze producten heten vanaf nu type SK en type SQ.

Het voormalige type S en type SXT voor balken en consoles worden nu type B voor “Balken” genoemd.

Het basistype staat direct achter het woord “type” beschreven.

Voorbeeld: Isokorb® XT type K-E-M4-V1-REI120-CV35-H200-L500-3.0

Capaciteit

De prestatie van het element begint met een afkorting voor de capaciteitsklasse (M, V, N). Als er in positieve en negatieve richting krachten optreden, worden de afkortingen verdubbeld (MM, VV, NN). De prestaties zijn genummerd, beginnend met 1 voor de laagste capaciteit. Verschillende Isokorb® typen met dezelfde prestatieklasse kunnen niet per definitie dezelfde capaciteit opnemen. De capaciteit moet altijd worden bepaald aan de hand van beoordelingstabellen of beoordelingsprogramma’s.

Brandveiligheid

De informatie over de brandveiligheid is in de toekomst een integraal onderdeel van de productaanduiding. De brandveiligheiduitvoering van een product wordt in brandwerendheidsklassen uitgedrukt: R/REI/EI etc. met indicatie de brandwerendheid in minuten 30/60/90/120 etc. Als brandveiligheid geen vereiste is, wordt er R0 aangegeven.

Voorbeeld: Isokorb® XT type K-E-M4-V1-REI120-CV35-H200-L500-3.0

De betondekking wordt gekenmerkt door CV en de hoogte van het Isokorb® element met een H. De lengte van het element wordt aangegeven met L.


Voorbeeld:
Isokorb® XT type K-E-M4-V1-REI120-CV35-H200-L500-3.0

Het generatienummer verandert volgens verdere productontwikkelingen.


Voorbeeld: 
Isokorb® XT type K-E-M4-V1-REI120-CV35-H200-L500-3.0

Per project wordt er per toegepast soort Isokorb®-element een unieke code aangemaakt. Deze code bestaat uit één letter (het type) en maximaal twee cijfers, zodat alle Isokorb®-elementen van een bepaald project een volgnummer krijgen. Dankzij deze korte code kunnen de mensen op de werkvloer het in te bouwen Isokorb®-element makkelijk herkennen. Dit nummer zal enkel te zien zijn op rekennota’s en op de sticker van het Isokorb®-element.