zoeken

Jaarlijkse warmtebehoefte

De jaarlijkse warmtebehoefte van een gebouw is de hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen. Hierbij wordt nog geen rekening gehouden met zaken als rendementsverliezen van installaties en transportverliezen. Het is dus een waarde die ingaat op een deel van het energiegebruik.

De jaarlijkse warmtebehoefte kan als volgt berekend worden:

Formel_2

Waarbij:

  • QH;nd : is de warmtebehoefte in MJ;
  • QH;ht : is het totale warmteverlies voor de warmtebehoefteberekening;
  • ηH;gn : is de benuttingsfactor voor warmtewinst;
  • QH;gn : is de totale warmtewinst voor de warmtebehoefteberekening.

Het totale warmteverlies voor de warmtebehoefteberekening wordt bepaald door het warmteverlies door transmissie en ventilatie. Een deel van de warmtewinst door interne warmteproductie en door zonnewarmtewinst kan nuttig worden gebruikt.