zoeken

Lineaire bouwknopen

Lineaire bouwknopen zijn onderbrekingen in de thermische schil met een bepaalde lengte. Een typisch voorbeeld hiervan is de balkonaansluiting met de verdiepingsvloer (zie hoofdstuk 'Bouwknopen in de praktijk'), maar ook de aansluiting ter hoogte van de dakrand met een plat dak. Het warmteverlies door lineaire bouwknopen wordt uitgedrukt in de Ψ-waarde [W/mK].