zoeken

Lineaire bouwknopen tussen meerdere volumes

De werkwijze om een waarde bij ontstentenis toe te kennen aan een bouwknoop die zich bevindt tussen meerder beschermde volumes is identiek aan de voorgaande werkwijze. Nadien wordt deze waarde, Ψe,ef,tot-waarde forfaitair verdeeld over de verschillende beschermde volumes.