zoeken

Normen

NBN B 62-002

De NBN B 62-002 beschrijft de thermische prestaties van gebouwen. Deze norm omvat de berekening van de warmtedoorgangscoëfficiënten (U-waarden) van gebouwdelen en de berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie (HT -waarde) en ventilatie (HV -waarde). Dat warmteverlies HT (W/K) wordt bepaald door vier waarden:

  • HD : het warmteverlies tussen binnen en de buitenlucht
  • Hg : het warmteverlies via de grond
  • HU : het warmteverlies via een aangrenzende onverwarmde ruimte (bijvoorbeeld een traphal)
  • HA : het warmteverlies via een aangrenzende verwarmde ruimte (gelijkgesteld aan 0 W/K)

NBN B 62-301

Deze norm doet dienst als genormaliseerde rekenmethode voor de bepaling van het isolatiepeil (K-peil) van gebouwen. Hierbij maakt men onder meer gebruik van de gemiddelde U-waarde van alle wanden van de gebouwschil.

NBN EN ISO 10211

Koudebruggen in gebouwen – Berekening van warmtestromen en oppervlaktetemperaturen. Gedetailleerde berekeningsmethode (ISO 10211:2007)

PHPP-BE

Met het PassivHausProjektierungProtokoll PHPP-BE rekenmodel kan de warmtebehoefte van een gebouw worden bepaald. Doorgaans wordt dit rekenmodel gebruikt om aan te tonen dat er voldaan wordt aan de voorwaarden van 'Passief Bouwen'. Belangrijke voorwaarden voor het ontwerp zijn daarbij:

  • Een maximale warmtebehoefte van 15 kWh/m²
  • Een maximale luchtdoorlatendheid van n50 van 0,6 h-1 (infiltratievoud)