zoeken

Schöck Isokorb® als EPB-aanvaarde bouwknoop

Schöck Isokorb® is een tussenliggend isolerend deel (Basisregel 2) volgens de methode van de EPB-aanvaarde bouwknopen. Om aan Basisregel 2 te voldoen, moet aan drie eisen voldaan worden.

In dit voorbeeld is een Schöck Isokorb® type K30-CV30-V6-H180-L500-REI120 toegepast. Dit element heeft een λ-waarde van 0,129 W/mK en voldoet daarmee aan de eerste eis binnen de Basisregel 2; λ-waarde moet kleiner zijn dan 0,2 W/mK. De contactlengte moet minimaal de helft van de kleinste dikte van de aansluitende isolatielagen zijn. Ook aan deze eis is voldaan (80 mm > 120 mm/2). De laatste eis is de R-waarde, welke minimaal de helft van de weerstand van de aansluitende delen moet zijn of groter moet zijn dan 2. De R-waarde voor Schöck Isokorb® type K30-CV30-V6-H180-L500-REI120 is 0,62 m²K/W. De R-waarde voor de aansluitende delen (12 cm PUR-isolatie van 0,028 W/mK) is 4,28 m²K/W. De R-waarde voor de Schöck Isokorb® is 0,62 < minimum (4,28/2; 2). Aan deze eis wordt niet voldaan en daarmee is deze bouwknoop niet EPB-aanvaard, volgens de basisregels van een tussenliggend isolerend deel.

Bouwknoopberekening

Indien we deze bouwknoop in detail uitrekenen verkrijgen we een resultaat van Ψ = 0,15 W/m²K. Deze waarde is groter dan de Ψe,lim = 0,10 W/m²K. Deze bouwknoop is evenwel niet EPB-aanvaard. Toch is de effectieve Ψ-waarde kleiner dan de waarde bij ontstentenis Ψwbo (of default waarde Ψdef). Deze Ψwbo bedraagt 0,50 W/m²K bij lineaire bouwknopen (in geval van thermische onderbrekingen).