zoeken

Vormgeving

Het gebruik van een thermische onderbreking bij balkons en terrassen hoort ondertussen tot de 'standaardtechniek'. Niet alleen balkons of luifels kunnen thermisch ontkoppeld worden, ook voor bijv. borstweringen of uitkragende wanden bestaan er oplossingen.

Seite_34_Bild_10a

Afbeelding 10a: Toepassing Schöck Isokorb® XT type A bij een plat dak.

Seite_34_Bild_10b

Afbeelding 10b: Inbouw Schöck Isokorb® XT type A voor dakopstanden.

Thermische onderbrekingen bestaan niet alleen voor beton-beton aansluitingen maar ook voor de bevestiging van beton-staal en staal-staal constructies. Bij dergelijke aansluitingen vindt tevens wamtetransmissie plaats, welke wordt uitgedrukt in de χ-waarde. De goede geleidende eigenschappen van puntvormige thermische bruggen kunnen in de praktijk al snel tot oppervlaktecondensatie aan de binnenzijde van het gebouw leiden. Het thermisch onderbreken van een dergelijke aansluiting heeft dan ook, zowel uit energetisch als hygrisch oogpunt, sterk de voorkeur.