zoeken

Waarde bij ontstentenis

Indien de bepaling van een Ψe-waarde voor een bepaalde bouwknoop te complex wordt en een gevalideerde numerieke berekening niet de moeite waard is (aangezien de bouwknoop slechts over een beperkte lengte voorkomt), dan kan men gebruik maken van de waarde bij ontstentenis. Deze waarde heeft een negatieve invloed. Het veelvuldig toepassen van deze methode zal leiden tot een zware toeslag van K-peil en E-peil punten.

Een waarde bij ontstentenis voor een lineaire bouwknoop wordt uitgedrukt in functie van de overeenkomstige Ψe,lim-waarde uit voorgaande tabel. Bijkomstig wordt er een onderscheid gemaakt in de soort oplossing van de bouwknoop.