zoeken

Warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie

De warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie beschrijft het warmteverlies via de gebouwschil. Om de warmteverliezen te bepalen wordt het warmteverlies via oppervlaktes bepaald. Daarnaast wordt er rekening gehouden met het warmteverlies via bouwknopen.

De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie (HT) wordt volgens NBN 62-002 bepaald door:

Formel_2_Seite_44

Waarbij:

  • HD : is de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie direct naar de buitenomgeving, in W/K;
  • Hg : is de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie via de grond en onverwarmde kelders en kruipruimten in contact met de grond, in W/K;
  • HU : is de warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie naar de buitenomgeving via aangrenzende onverwarmde ruimten, in W/K.

De totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie kan ook geformuleerd
worden als:

Formel_3_Seite_44

Formel_4_Seite_44

Waarbij:

  • HT;construction : is de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie door de scheidingsconstructies van het verliesoppervlak heen;
  • HT;junctions : is de totale warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie door de bouwknopen heen.